Archief: bericht 51 - 100, nieuws artikelen van www.WeenaHof.nl van maart 2005  tot april 2006

Bestemmingsplan Stationskwartier
maandag, 17 april 2006
Een interessant document met erg veel achtergrond informatie, zo is te lezen dat ons complex gebouwd is op een donk, een zeer oude rivierduin maar ook is de nabije toekomst geschetst met 70 meter hoge bebouwing. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 5 april is naar dit plan verwezen.Het is te vinden door op Downloads, bestemmingsplan te klikken.

Voorontwerp bestemmingsplan Stationskwartier" en MER opgesteld door dS+V Ruimtelijke Ordening, team Bestemmingsplannen, september 2005.
 

de Algemene ledenvergadering op 5 april 2006
zaterdag, 15 april 2006

Op 5 april was er weer een Algemene ledenvergadering van de Weenahof Vereniging van Eigenaren. Hier volgt een persoonlijk verslag van Tjo, dit zijn geen officiële notulen.

De opkomst is weer groot, ligt dat soms aan het gratis biertje of wijntje wat er tegenwoordig in de pauze geschonken wordt? De sfeer is weer in orde, iedereen kan rustig zijn zegje doen. De vergadering wordt weer vakkundig geleid door voorzitter Aad. 

 

Begonnen werd met de presentatie van Railzminiworld door Marc van Buuren

 

Gelukkig is de vergadering na de presentatie akkoord met de vestiging van Railzminiworld op het grootste deel van de begane grond. Een ambitieus plan. We hebben er een goede buurman bij. De omgeving zal hiermee drastisch opknappen.

Enkele bewoners voelden zich nogal overvallen, vooral toen bleek dat het VVE bestuur en de technische commissie al enige tijd op de hoogte was. Het is ook nogal een drastische wijziging van onze woonomgeving. Toch ligt er echt een voorstel wat nu goedgekeurd moet worden door de bewoners anders gaat de verhuur niet door. De eigenaar OBR stelt zelf al hoge eisen aan hun projecten, brandveiligheid, overlast moeten natuurlijk goed geregeld zijn.

 

foto van de verbouwing; www.railzminiworld.nl

Het tweede en laatste onderwerp; de Middeningangen, Presentatie architect.

Terecht wordt opgemerkt dat "verfraaien" niet het goede woord is, een buurman heeft weer postdieven betrapt, er is geregeld overlast. De Vergadering gaat in principe akkoord met het op deze manier aanpakken van deze ingangen, er is eerder al besloten door de bewoners dat het moet gebeuren. Voor volgende vergadering is er een concreet plan met ook een financieel voorstel. De kosten zijn wel aanzienlijk minder dan de veel grotere verbouwing van de trapafsluiting. Omdat de vergadering eerder akkoord is gegaan met de komst van Railz heeft OBR gratis ruimte beschikbaar gesteld voor de uitbreding van de entrees. Er is voor de brievenbussen extra gevelruimte nodig.

Bij de rondvraag;
Afkopen erfpacht. de afgevaardigde van de VVE verzorgt een verslag dat volgt per post.

Er wordt aandacht gevraagd voor de plannen in de directe omgeving. Er is een presentatie in het GHG te zien, let op de afmetingen kloppen niet! in werkelijkheid zijn de gebouwen veel hoger dan de Weenahof.


 
Railz miniworld, echte mannenattractie
donderdag, 13 april 2006
woensdag 12 april 2006, door YVONNE KEUNEN ROTTERDAM
Zonder de inzet van studenten zou Railz Miniworld onbetaalbaar zijn. De nieuwe attractie van Rotterdam kan gerust zijn. De grootste overdekte modelspoorbaan van Nederland geniet veel belangstelling van afstudeerders van allerlei richtingen op zowel mbo als het hbo.
Aan het Weena 745, het oude onderkomen van Vluchtelingenwerk Rijnmond voor de oude ijshal, is gisteren begonnen met de bouw van Railz Miniworld. De rest van het jaar bouwen tientallen vrijwilligers en studenten er onafgebroken aan vijfhonderd vierkante meter modelspoorbaan.
,,Er komen onder meer een Hollandse polder, een middelgrote stad à la Schiedam en een stuk Rotterdams havengebied,’’ zegt directeur en initiatiefnemer Marc van Buren. ,,In januari gaat de eerste helft open, de andere helft wordt in 2007 gebouwd.’’
Binnen de modelspoorbouwwereld werd aanvankelijk sceptisch gereageerd op Railz Miniworld. De terughoudendheid heeft inmiddels plaats gemaakt voor enthousiasme.
Railz Miniworld mikt op 200.000 bezoekers per jaar. ,,Dat zullen vooral mannen zijn. Maar niet alleen grijze mannen, ook jongere,’’ voorspelt Hans Reints van het maandblad Rail Hobby. ,,Ik zie dat thuis. Mijn vrouw gaat nooit mee naar een tentoonstelling. Die vindt het te veel mannenwereld.’
bron www.ad.nl
www.weenahof.nl      
donderdag, 23 maart 2006

 
  1. heeft 53 geregistreerde bezoekers en 54 abonnees op de nieuwsbrief.
  2. is eigendom van Hijmen Schilperoort van 935.
  3. heeft één actieve webmaster Tjo van 1087.
  4. zit dringend verlegen om kopij, ook voor de nieuwsbrief.
  5. voor de top100 artikelen klik op lees verder...

plaats titel   datum   aantal keer bekeken

 Bewoners (2004-09-02 21:18:01)  1407
2
 Adressen en Links (2004-09-02 21:45:41)  1097  
  

3  Mooi blauw is niet lelijk (2004-09-06 14:05:43)  172  
 
4  Weenahof.nl LIVE! (2004-09-03 21:29:30)  153  
 
5  Weena-Opzoomerdag (2004-08-22 00:00:00)  133  
 
6  VVE vergadering (2004-08-28 00:00:00)  132  
 
Keurmerksloten snel gekraakt
woensdag, 22 maart 2006
Sloten met Politiekeurmerk niet veilig genoeg
22 maart 2006
 
Deursloten zijn te makkelijk te openen met behulp van een slagsleutel. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Met een 'slagsleutel' gingen 47 van de 60 slotcilinders makkelijk open tijdens de test. Ook de sloten die gebruikt worden binnen het PKVW. De bond vindt dat het CCV ervoor moet zorgen dat de eisen van het PKVW worden aangescherpt en  dat in de toekomst alleen een keurmerk wordt afgegeven voor huizen met slagsleutelbestendige sloten. De resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van april.Vooral voor woningen in nieuwbouwwijken, veelal uitgerust met eenzelfde type cilinderslot, vormt inbraak met slagsleutels een potentieel gevaar. Een zorgwekkende uitkomst nu blijkt dat 80% van de geteste cilinders makkelijk te openen is met een slagsleutel. Weliswaar door experts, maar ook voor leken waren 22 sloten geen probleem.De Consumentenbond dringt er bij het CCV op aan dat de eisen voor het politiekeurmerk aangescherpt worden. Het PKVW zou voortaan alleen mogen worden gegeven als sloten ook slagsleutel veilig zijn. Uit de test blijkt dat er ook slagsleutelbestendige cilinders zijn. Op dit moment houdt het PKVW nog geen rekening met de slagsleutel.
www.consumentenbond.nl  
Sloop Beukelsblauw gestart en gestopt
donderdag, 16 maart 2006
ROTTERDAM - De sloop van de bekende blauwe panden aan de Beukelsdijk is op de eerste sloopdag al weer stilgelegd.

 
Foto Cees Kuiper
De politie beoordeelde de verkeerssituatie ter hoogte van de werkzaamheden als te onveilig. Dat kwam omdat fietsers en voetgangers onder de sloopkraan doorliepen en fietsten.
Om de sloop te hervatten worden verkeersmaatregelen genomen. De slopers verwachten vandaag weer verder te kunnen gaan. Het duurt waarschijnlijk zes tot zeven weken om de panden tot de grond toe af breken. De verwijdering van de fundering duurt vermoedelijk nog een paar weken langer.
De panden, die door de Rotterdamse kunstenaar Florentijn Hofmann hemelsblauw zijn geverfd, zouden eigenlijk al begin januari tegen de vlakte gaan. Omdat de aannemer zich terugtrok, liep de sloop vertraging op.
bron: www.ad.nl
Uitslag Centrumraadsverkiezingen 2006
woensdag, 15 maart 2006Uitslag van de verkiezingen van de Centrumraad 2006. Opkomst: 57,31% 
 
Partij

Stemmen

%

Zetels '06

Zetels ’02

+/-

PvdA

5122

36,41

5

3

2

Leefbaar

3341

23,75

4

-

4

VVD

2057

14,62

2

4

-2

CDA

1042

7,41

1

1

0

Stadspartij

681

4,84

-

2

-2

D66

602

4,28

-

1

-1

De verkiezingen zijn weer achter de rug en de stemmen zijn geteld. De 13 zetels in de Centrumraad worden opnieuw verdeeld en onderhandelingen over het nieuw te vormen dagelijks bestuur kunnen beginnen. Uiterlijk zes weken na de verkiezingen moet alles rond zijn. Dan wordt het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd.
bron: http://www.centrumraad.rotterdam.nl

VVE vergadering
dinsdag, 14 maart 2006
Woensdag 5 april is er weer een VVE vergadering in Engels. Zet 'm vast in je agenda. 
werkzaamheden metercom (2)
zaterdag, 11 maart 2006
De werkzaamheden aan de centrale verwarming door Metercom vorderen gestaag.
Voor wie nog twijfelde over waarom die slangen eruit moesten bijgaande foto.

 

Werkzaamheden Eneco en Metercom
vrijdag, 03 maart 2006

Vandaag begint Metercom met de klussen aan het warmwater en stadsverwarming. Probeer bij het maken van de afspraak wel gelijk te regelen dat alles in één keer vervangen kan worden. Let op dat sommige meters ook vervangen moeten worden, het zou jammer zijn als ze daarvoor terug moeten komen. De afsluitkraan van het warme water zit ook nog wel eens vast en moet dan vervangen worden. Opdrachtgever is Eneco en Metercom is alleen de uitvoerder.
Ik ben erg benieuwd naar de "comfortregeling", als het goed is gaat morgenochtend automatisch de kachel aan een half uurtje voor de wekker gaat. Dus dan word ik wakker in een lekker warm huis.
lees verder......

 oude meter

De kamerthermostaat met tijdklok "comfort"

inspectie

De nieuwe installatie

 


 
Sloopkogel toch door kunstwerk
zaterdag, 11 februari 2006

ROTTERDAM
Het einde van ’’Het Beukelsblauw’ de blauwgeschilderde panden aan de Beukelsdijk, is toch in zicht. De sloop van het kunstwerk begint op maandag 20 februari. Het kunstwerk van Florentijn Hofmann zou eigenlijk al 9 januari gesloopt worden. Omdat de aannemer zich terugtrok liep de sloop vertraging op.
bron www.ad.nl
zie ook:mooi blauw ....

Online stemadvies gemeenteraadsverkiezingen
zaterdag, 04 februari 2006

Op 7 maart 2006 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De StemWijzer test de politieke voorkeur aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen.  Daarna berekent het programma een stemadvies en laat in afnemende rangorde de overeenkomst met de andere partijen zien. Aan de StemWijzer Rotterdam Centrumraad doen 7 partijen mee. Hiermee zijn alle partijen vertegenwoordigd in deze StemWijzer.

Veel succes met het bepalen van uw politieke voorkeur!
Tijdelijk dagopvang dak- en thuislozen Hofplein
zaterdag, 04 februari 2006
TIJDELIJKE DAGOPVANG DAK- EN THUISLOZEN BIJ HOFPLEIN
Zoals u in het persbericht van heden ochtend heeft kunnen lezen heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een tijdelijke dagopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen te vestigen aan het Couwenburg achter het Hofplein. De voorziening met 75 plaatsen ligt op het grondgebied van de Centrumraad, grenzend aan de deelgemeente Noord tussen het Pompenburg en de spoorlijn. Deze nieuwe dagopvang, die bestaat uit een aantal portakabins, is nodig voor de opvang van bezoekers uit de Pauluskerk die over enkele maanden gesloten zal worden. Het bestuur van Deelgemeente Noord onderschrijft de onvermijdelijkheid van de noodzaak om voor deze groep een oplossing te zoeken. Toch heeft ze haar zorg over de keuze van deze kwetsbare locatie. Een gebied met een chaotische fysieke inrichting, veel restruimten met een onduidelijke beheersstructuur en open verbindingen met een groot complex van scholen. Het is gelegen tegen het woongebied Heliport met een hoog veiligheidrisico. Vlak bij een woongebied waarvan het bestuur zich afvraagt of de grens van verzadiging van een grote verscheidenheid aan zorginstellingen hier inmiddels niet is bereikt. Het bestuur van Deelgemeente Noord is dan ook van mening dat vestiging van deze voorziening op deze locatie alleen mogelijk (en beheersbaar) is na forse ingrepen in de inrichting van de buitenruimte. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan verwijdering van de loopbrug tussen Stroveer en Couwenburg, meer verlichting met camerabewaking van het tunneltje Raampoortstraat e.d. Verder is het wenselijk als er een beheerdersplatform komt waar alle participanten uit dit gebied, waaronder de NS, in zijn vertegenwoordigd. Daarnaast verwachten wij dat er een beheerscommissie gevormd wordt van gebruikers van dit gebied om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Hierin zullen naar de mening van het bestuur van Noord bewoners, ondernemers en scholen uit Noord en het Centrum zitting moeten nemen. Ondanks onze zorg willen wij niet onnodig somber zijn over deze maatregel omdat in tegenstelling tot de situatie rond het voormalige “Perron 0” het huidige College heeft aangegeven hier op te willen treden als eigenaar van het probleem. Het bestuur van Deelgemeente Noord zal het College van Burgemeester en Wethouders waar nodig loyaal steunen en adviseren. Maar er ook op toezien dat voor onze bewoners, scholieren en ondernemers adequate afspraken worden gemaakt en nagekomen. Rotterdam, 18 januari 2006
Prostituees en dealers verwijderd uit Statentunnel
zaterdag, 04 februari 2006

foto: http://www.scholtze.demon.nl

De Statentunnel op de hoek van het Weena gaat halverweg februari weer volledig open.
De tunnel moest maanden geleden aan één zijde dicht voor voet-gangers en fietsers vanwege de aanleg van Randstadrail. In de smalle doorgang verschenen vervolgens, mede vanwege de sluiting van de Keileweg, dealers en prostituees. Alleen arrestaties verrichten vond de politie onvoldoende. Daarom bleef de tunnel gesloten. Sinds de jaar-wisseling is het voetgangersdeel weer veilig genoeg en in gebruik. Fietsers moeten tot halverwege februari wachten, als het weer meezit.
bron: http://www.ad.nl/rotterdam/stad/article132846.ece 
Minitreintjes op het Weena
zaterdag, 28 januari 2006
ROTTERDAM - Op het Weena verrijst in de loop van dit jaar de grootste modelspoorbaan van Nederland. Zo’n dertig modelspoorbouwers gaan in maart in Rotterdam aan de slag met Railz Miniworld. Ze leggen eerst een baan van 280 vierkante meter aan, met vooral Hollandse landschappen, steden en industriegebieden. Ongeveer honderd vierkante meter wordt ingevuld met de Rotterdamse haven. Vanaf 2007 wordt de overdekte baan ten westen van het Groothandelsgebouw uitgebreid met meer miniatuurspoorbanen. Totale oppervlakte: 700 vierkante meter.

Naast Hollandse landschappen en steden worden dan ook Schotse, Engelse, Franse, Belgische en Japanse thema’s uitgebeeld. Alle banen, behalve de Japanse, worden gebouwd op schaalmodel HO. Bezoekers van de spoorbaan kunnen in het atelier kijken hoe de spoorbanen worden gemaakt. In het commandocentrum is te zien hoe de banen worden bediend. In een bioscoop worden beelden vertoond die zijn gefilmd vanuit de mini-treintjes.
Op de bouwlocatie van Railz Miniworld lopen leerlingen van ambachtelijke opleidingen van het Zadkine College stage. Ook krijgen de modelbouwers versterking van werkloze jongeren die worden opgeleid in het Rebound Centre aan de Schiehaven.
Als Railz Miniworld helemaal klaar is, behoort de modelspoorbaan tot de vijf grootste van Europa.
Vanaf mei zijn er open dagen aan het Weena 745, waar het publiek de modelbaan in aanbouw kan bekijken. Komende maand worden vrijwilligers geselecteerd. ,,Modelspoorbouwers die bereid zijn acht uur per dag te buffelen,’’ zegt initiatiefnemer Marc van Buren. In december gaat het eerste deel open.
bron: www.ad.nl 
volledig persbericht: www.tjolk.com/railzminiworld/downloads/PersberichtRailzMiniworld20060126.pdf
website: www.railzminiworld.nl/

Berichtenservice: Werkzaamheden bij u in de buurt
zaterdag, 14 januari 2006
Verbeterde berichtenservice: Werkzaamheden bij u in de buurt
Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de berichtenservice. Met deze berichtenservice wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van werkzaamheden die Gemeentewerken bij u in de buurt uitvoert.
beste wensen
zaterdag, 31 december 2005
www.WeenaHof.nl wenst iedereen een

Gelukkig Nieuwjaar

geen warm water
zaterdag, 24 december 2005
update 16:50
we hebben weer warm water en CV
update 13:30
In het centrum van Rotterdam zijn acht mensen gewond geraakt nadat de stadsverwarming het begaf en kokend water de winkelstraten in stroomde. Eén gewonde is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.
De stadsverwarming begaf het in de Korte Hoogstraat en stroomde vandaar langs de winkels op de Coolsingel en door de zogeheten Koopgoot. De politie heeft een aantal winkelstraten, waaronder Meent, afgesloten.
Er geldt in het centrum van Rotterdam groot alarm, dat betekent dat alle hulpdiensten zijn ingeschakeld. De lichtgewonden hebben brandwonden, bijvoorbeeld doordat het water over hun voeten stroomde.
Eneco is bezig om het lek af te repareren.
Op het moment van de breuk waren de winkelstraten vol mensen die kerstinkopen deden.

Lek in stadsverwarming Rotterdam 24/12/05 12:25 uur

ROTTERDAM In het centrum van Rotterdam zijn zeker vijf lichtgewonden gevallen door een lek in de stadsverwarming. Door het lek is water vrijgekomen, dat stroomt nu langs de winkels bij de Coolsingel, de zogeheten Koopgoot. Die is om die reden afgesloten.
Er geldt een groot alarm, dat betekent dat alle hulpdiensten zijn ingeschakeld

Parkeergarage WeenaHof
vrijdag, 16 december 2005
Parkeergarage P2 Schaatsbaan 33, 3013AR Rotterdam:
gunstig gelegen in het centrum van Rotterdam, onder het appartementencomplex de WeenaHof.
24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
Bewaking: Er zijn diverse camera’s. Beveligingsmensen van het Groothandelsgebouw lopen hun rondes. Aangezien deze garage tevens gebruikt wordt door de bewoners van het bovengelegen WeenaHof appartemenencomplex is er altijd toezicht. Een veilig gevoel.

 

Tarieven kort-parkeren:
Per uur € 1,50
Per dag € 36,-

Routebeschrijving
Hoe komt u bij de parkeergarage WeenaHof in Rotterdam?  

Vanuit Den Haag/Delft:
Autosnelweg A13 richting Rotterdam, afslag Rotterdam-Centrum.
1e stoplicht rechts.
Langs Diergaarde Blijdorp, tunnel onderdoor en 1e stoplicht links.
Rechtdoor, bij het volgende stoplicht rechtdoor.
Bij het felgroene gebouw moet u keren en direct rechts afslaan.

Vanuit Utrecht en Breda/Tilburg/Eindhoven:
Via Van Brienenoordbrug (A16) richting Hoek van Holland (A20) aanhouden.
Afslag Rotterdam-Centrum.
Borden Centrum aanhouden tot aan Hofplein. Hier rechts voorsorteren.
Viaduct onderdoor waarna u rechts het Groot Handelsgebouw ziet.
Daarna komt een fel groen gebouw.
Hierna direct rechts afslaan voor P2 .

Met openbaar vervoer:
Trein- (inclusief HSL), bus-, tram- en metrostations bevinden zich in de directe nabijheid van de parkeergarage.
 


 

Kerstboom 2005
vrijdag, 16 december 2005

Hij moet dit jaar natuurlijk nog mooier worden.
Kom daarom allemaal op zaterdag 17 december om 14:00 uur
naar het achterdek om ons te helpen.
de decoratiecommissie

Stadsverwarming lekt
vrijdag, 16 december 2005
Overlast door ’behoorlijk’ lek in stadsverwarming
ROTTERDAM - Het winkelend publiek en werknemers van bedrijven aan het Weena en omgeving kunnen vandaag en mogelijk ook morgen overlast ondervinden van een lekkage in de stadsverwarming.
lees verder.......
bron: www.ad.nl
Parkeergarage
donderdag, 15 december 2005

niet vergeten vanavond is er de VVE vergadering voor de parkeergarage

zondag, 11 december 2005

Deze actiefoto van een huismeester op zoek naar een lekkage wilde ik u niet onthouden.

Een kijkje achter de schermen van het project Rotterdam Centraal
donderdag, 17 november 2005
Van de webpage van Gemeentewerken
Bouwhekken, wegafzettingen, omleidingen en opbrekingen: Rotterdam Centraal ligt behoorlijk overhoop. Dat is nodig, omdat er hard wordt gewerkt aan een nieuw Rotterdam Centraal. Een ingrijpend werk in het hart van de stad, maar ook een boeiend project waar heel veel te zien valt! Wilt u weten waar al die kranen, tonnen, machines en stalen hekwerken voor dienen, neem dan een kijkje achter de schermen bij Rotterdam Centraal.

De rondleidingen starten vanaf het Infracentrum Rotterdam, Weena 705 (Groot Handelsgebouw). Na een korte inleiding krijgt een toelichting bij de bouwput van Rotterdam Centraal. Ter afsluiting van de rondleidingen krijgt u de unieke gelegenheid om de bouwplaats te bekijken vanaf de boardroom van het Westin Hotel of vanaf et dakterras van grandcafé Engels.
De rondleidingen zijn op de volgende dagen:
Zaterdag 19 november, van 13.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 26 november, van 13.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 3 december, van 13.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10 december, van 13.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden bij het Infracentrum Rotterdam, telefoon 010 - 2403800 of per e-mail, info@infracentrum.nl">info@infracentrum.nl

Gratis koffie of thee met gebak bij grandcafé Engels
De deelnemers aan de rondleidingen krijgen in het Infracentrum een waardebon voor een gratis kopje thee of koffie met gebak bij grandcafé Engels ter waarde van € 3,-.
dit bericht is overgenomen van de site van de werkgroep Rotterdam CS Provenierswijk: http://go.to/rotterdamcentraal
protest tegen NS-toren
donderdag, 17 november 2005
ROTTERDAM - De deelgemeente Noord dreigt de komst van de NS-toren behorend bij het nieuwe Centraal Station te blokkeren. Bewoners vrezen verlies van daglicht. 
Bewoners van de Provenierswijk verzetten zich al langer tegen de vijftig meter hoge kolos. Een besluit in de deelraad is nog niet gevallen, maar een meerderheid lijkt zich te kanten tegen de komst van het 5000 vierkante meter tellende gebouw op het grondgebied van de deelgemeente Noord.
het artikel in AD Rotterdam:  
http://www.ad.nl/rotterdam/stad/article62809.ece 
bewonersvereniging Provenierssingel 
http://www.provenierssingel.nl/
Nieuw op de website: Huishoudelijk Reglement
woensdag, 16 november 2005
In de aankomende VVE vergadering, aanstaande maandag, wordt ook kort aandacht besteed aan het Huishoudelijk Reglement. Reden voor ons om het ook op de website te plaatsen. Hoort u een buurman boren op een tijdstip waarvan u denkt, moet dat nou? In artikel 6 over overlast leest u dan dat bewoners overlast dienen te vermijden tussen 21.00 en 8.00 uur op werkdagen. Wilt u meer weten, lees gerust het Huishoudelijk Reglement.

 Huishuidelijk Reglement Weenahof.pdf (96.04 KB 16.11.2005 22:08)
 

landelijke archiefdag
zaterdag, 29 oktober 2005
Landelijke Archievendag
De Landelijke Archievendag op zaterdag 29 oktober staat in het teken van de Buren! De studiezalen van het Gemeentearchief Rotterdam aan de Hofdijk 651 zijn altijd al gratis en voor iedereen toegankelijk, maar nu ook een keertje op zaterdag. Wie doordeweeks geen tijd heeft kan 29 oktober van 10.00 tot 16.00 uur terecht voor al die vragen over het verleden. Hoe kom ik te weten waar mijn voorouders leefden? Wat stond er vroeger op de plek van mijn huis? Wat gebeurde er op mijn geboortedag? Deskundigen onthullen de geheimen van het archief, geven uitleg op het gebied van conservering en restauratie en maken je wegwijs in acht eeuwen Rotterdamse geschiedenis.
www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Wintertijd
zaterdag, 29 oktober 2005
Wintertijd 2005
In de nacht van 29 op 30 oktober 2005 loopt de zomertijd ten einde en gaat de wintertijd weer in. Om drie uur ’s ochtends wordt de klok wordt één uur teruggezet. De wintertijd duurt tot en met de laatste zondag van maart: op 26 maart 2006 om twee uur ’s ochtends zal de klok weer één uur vooruit worden gezet (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok één uur VOORuit). Door de overgang van zomer- naar wintertijd schuift de daglichtperiode met één uur op. Hierdoor wordt het ’s ochtends eerder licht en is ’s avonds eerder donker  De "wintertijd" is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. De Ministerraad heeft besloten dat de zomertijd in elk geval tot en met 2006 ingaat in het laatste weekeinde van maart en eindigt in het laatste weekeinde van oktober. De klok gaat dan een uur terug van 3 uur naar 2 uur. Dit gebeurt in heel Europa op dezelfde tijd.
verslag van presentatie CS
zondag, 23 oktober 2005
Veel voor weinig
28 september 2005

Tijdens het symposium Het Gebouw als Denkbeeld over stationsarchitectuur presenteerde Jan Benthem zaterdag het inmiddels goedgekeurde Voorlopig Ontwerp van het Station Rotterdam Centraal. Team CS haalde het optimale resultaat uit het beschikbare minimumbudget.

De voorgeschiedenis van dit Stationsontwerp is bepaald niet gelukkig. Het integrale masterplan van Alsop was te duur, het werd althans door de toen net aangetreden ‘Leefbaar Rotterdam’ gemeenteraad om die reden afgewezen. Een nieuwe architectenselectie volgde, die werd gewonnen door de combinatie Team CS (Benthem Crouwel / Meyer & Van Schooten / West 8).
Dit team – dat overigens echt als team werkt, de verschillende onderdelen van het plan zijn niet onderling verdeeld - werd geconfronteerd met een wel heel erg bescheiden ambitie ten aanzien van het belangrijkste vervoersknooppunt in het centrum van de stad. Ja, die tunnel onder de sporen moest wel breder, maar die perronkappen konden toch wel worden verlengd? En was het eigenlijk wel nodig om het station te slopen, zou het niet goedkoper zijn om delen van het station te behouden en er hier en daar wat stukken aan te bouwen? Hou het simpel en maak het vooral niet te duur. Dat was het standpunt van zowel de lokale als de landelijke overheid.
Het mag met deze ‘ambitie’ als achtergrond gerust een wonder worden genoemd dat er toch nog een fatsoenlijk stationsontwerp uit het proces is gekomen.  
Allereerst het huidige station, kon dat niet worden behouden? Jan Benthem was daarover resoluut. De perronkappen, hoe mooi ook, moeten vanwege de HSL worden verlengd en zouden dus hoe dan ook worden aangetast. Bovendien mogen die kappen mooi zijn, koud en kil is het ’s winters wel op het Rotterdamse perron. Een hedendaags station vraagt om een redelijk klimaat op de perrons. De huidige tunnel moest worden verbreed, daar was iedereen het over eens. De Westvleugel van het station moest worden gesloopt vanwege de aanleg van de Randstad rail. Bovendien was een deel van het station verzakt. De kans was groot dat het station bij de werkzaamheden aan de tunnel verder zou verzakken of zelfs instorten. Behoud van het huidige station was dus om technische en om functionele redenen nauwelijks een optie. In dat geval is het domweg verstandiger om het hele station te slopen en een nieuwe te bouwen. team CS heeft vervolgens nog heel wat moeite gehad om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat een nieuwe perronkap noodzakelijk was. Een motie van de PvdA waarin om een dergelijke integrale kap werd gevraagd is zelfs afgewezen.

Desondanks is die kap er gekomen. ‘We vonden het weglaten van de perronkap gewoon geen goede beslissing’ aldus Jan Benthem. Ten opzichte van het eerder gepubliceerde schetsontwerp is het voorlopig ontwerp in hoofdopzet nauwelijks gewijzigd. Het uitgangspunt is één doorlopende stationshal, waarbij het negentiende-eeuwse onderscheid tussen stationsgebouw (architectonisch, luxe) en de perrons met de perronkap (civieltechnisch, utilitair) is verdwenen. Anders dan bij de meeste stations loopt de reiziger niet vanuit een hoge, lichte hal via donkere tunnels naar de (rol)trappen die naar de sporen leiden. Eigenlijk is het station een grote glazen doos waar de spoorviaducten doorheen worden geleid. Het doorlopende ‘maaiveld’, dat onder de perrons iets verlaagd ligt, wordt tussen de spoorviaducten door, door middel van vides en glazen perronvloeren, van daglicht voorzien. De treinen zijn vanaf het ‘maaiveld’ zichtbaar. Doordat de perron/stationshalkap voorbij de gevel van de hal doorloopt, wordt de stad min of meer bij het gebouw getrokken. De wens om de beide stadsdelen aan de voor- en achterzijde van het station (Centrum en Provenierswijk) soepeler op elkaar aan te sluiten wordt door deze ‘tunnelverdwijntruc’ bovendien gehonoreerd. De staal-en-glaskap is aan de onderzijde voorzien van houten lamellen. Bij de sporen is de maaswijdte van deze lamellen groter, zodat er voldoende daglicht kan binnentreden, boven de entreehal loopt dit plafond dicht aangezien er dan voldoende daglicht door de hoge gevels binnenkomt. De entreehal wordt zo veel mogelijk vrij van winkels gehouden. Deze voorzieningen, die kennelijk niet meer op een hedendaags station mogen ontbreken, zijn onder de ‘spoorviaducten’ geplaatst.
Dankzij het reduceren van de opgave tot een doorlopende kap met gevels kan er binnen het budget van een uitgebreide verbouwing toch een volwaardig station worden gerealiseerd, dat ruim voorzien van daglicht en bovendien zeer overzichtelijk is. Gevraagd of er een wezenlijk ander stationsontwerp uit de computer zou zijn gekomen als er wel een ruimer budget voorhanden was geweest antwoord Jan Benthem; “Nee, de hoofdopzet zou gelijk zijn gebleven, maar in de materialisering en detaillering zouden we natuurlijk wel veel meer hebben kunnen doen dan nu.’

Het aardige van dit stationsontwerp is dat het eigenlijk zonder problemen in het masterplan van Alsop zou passen. De brede loper naar de stad die Alsop over de sporen heen had gelegd, ligt er nu alleen onder. De planvorming voor de directe omgeving van het station, inclusief de zone langs de sporen, is nog niet afgerond. Wat dat betreft is alles nog open. De grote kwaliteit van Alsops masterplan lag in de integrale visie op het stadscentrum en de vanzelfsprekende, centrale plaats die het station daarin had. Het station zelf was ook in zijn ogen een later op te lossen ontwerpprobleem. Dat stationsontwerp is er inmiddels, nu het integrale stadsontwerp nog. Het mag dan een omgekeerde volgorde zijn: eerst een deelplan, dan het geheel, maar het lijkt alleszins de moeite waard om de verdere planvorming ten aanzien van de stationsomgeving nog maar even op te houden tot na de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie weet krijgt Rotterdam dan weer een college van bestuur met iets meer ambitie en hart voor de stad.
__________________
Opruimactie achterplein
zondag, 16 oktober 2005
Winterklaar maken achterdek
Op zaterdag 15 oktober was het weer zover. Een groep vrijwilligers, de harde kern kunnen we ondertussen wel zeggen,  hebben hun vrije zaterdag weer opgeofferd om het achterdek een schoonmaakbeurt te geven. Er werd afgesloten met een BBQ. Er is een fotoalbum aangelegd, klik op foto's en dan op Opzoomer oktober 2005. Er kunnen natuurlijk nog foto's worden ingezonden. Iedereen bedankt!
22/10/2005 De foto's van Ton en Rob zijn toegevoegd, er zijn nu 53 foto's.
 

Facelift voor speeltuin Weena
vrijdag, 07 oktober 2005
ROTTERDAM - Speeltuin Weena aan de Diergaardesingel gaat op de schop. Nieuwe toestellen en een peuter- en kleuterhoek staan op het wensenlijstje.
 

Speeltuin Weena, al meer dan vijftig jaar onderkomen van menig centrumkind, ondergaat deze winter een face-lift. FOTO JAAP ROZEMA

De speel o theek naast de speeltuin werd de afgelopen maanden al helemaal opgeknapt. Nu is het tijd voor de speeltuin zelf, vertelt coördinatrice Gemma Jansen.
Veel van de toestellen in de tuin zijn aan vervanging toe en voldoen ook niet meer aan de nieuwe, strengere Europese veiligheidseisen.
Om de kinderen te betrekken bij hun nieuwe speelplek, mogen zij binnenkort een middagje op bezoek bij andere speeltuinen in de stad om zo eigenhandig toestellen te testen voor hun nieuwe tuin.
De meer dan vijftig jaar oude speeltuin Weena is bedoeld voor kinderen in het stadscentrum. Volgens Jansen komt er wekelijks een vaste club van 20 tot 40 kinderen over de vloer.
Nu zijn kinderen tot een jaar of veertien welkom maar dat moet straks veranderen. ,,We willen ons iets meer richten op basisschoolkinderen. Oudere kinderen voetballen en fietsen vooral in de speeltuin. Zij kunnen in de toekomst terecht bij stichting Wenk voor welzijn en kinderopvang.
De herinrichting van de speeltuin vindt,deze winter plaats zodat in het voorjaar alles af is. De centrumraad stelt 175.000 euro beschikbaar. Het geld komt uit het fonds Centrumkind.

bron www.ad.nl
 

Weena bovenaan lijst vieze straten
vrijdag, 23 september 2005
Het Weena staat bovenaan een lijst van 41 vieze straten in Rotterdam.
Amsterdam, 23 september 2005 - Vandaag heeft Milieudefensie op haar website een Zwarte Lijst gepubliceerd met een overzicht van de 200 meest vieze straten in ons land. Op die plekken is de luchtkwaliteit ver onder de maat. Aan de hand van gemeentelijke rapportages over luchtkwaliteit heeft Milieudefensie de normoverschrijdingen in Nederland op een rij gezet en daaruit kwamen de 200 meest smerige plekken tevoorschijn. De 'Zwarte Lijst' is het eerste landelijke overzicht van straten met vieze, ongezonde lucht. Milieudefensie wil dat gemeenten verkeersmaatregelen nemen om de lucht schoner te krijgen en roept buurtbewoners, leden en sympathisanten op om de komende dagen in die 200 straten knalgele waarschuwingsstickers op te plakken met de boodschap: Laat ons niet stikken. Schone lucht nu!
bron: www.milieudefensie.nl
Rotterdams Bouwputten Festival 2005
vrijdag, 23 september 2005
Dit festival trekt al sinds de eerste editie meer belangstelling dan er plaats is. Iedereen wil die kans grijpen om af te dalen in de bouwput van bijvoorbeeld woontoren Coopvaert aan de Blaak, megaproject Centraal Station of de parkeergarage aan de Scheepmakershaven.


Bouwput van het Centraal Station vanaf Groothandelsgebouw.

Daarom is het programma dit jaar uitgebreid met extra dagen en activiteiten. Nieuw dit keer is het onderdeel Zicht op de bouwput. Vanuit een aantal markante hoge uitzichtpunten (waaronder de Laurenskerk, het Witte Huis en het Groothandelsgebouw) krijgt men uitleg over huidige of toekomstige bouwputten.Bezoekers kunnen stemmen voor de Bouwput van 2005.
De twee voorgaande edities was het de bouwput van Montevideo die met de eer ging strijken, maar deze woontoren is bijna gereed waardoor hij niet meer kan meedingen. Het festival start zaterdag 1 oktober in het Lloydkwartier. Het volledige programma is te vinden op de website van het City Informatie Centrum:
www.cic.rotterdam.nl
bron: www.ad.nl
BBQ
zaterdag, 10 september 2005
Sinds de zomer van 2005 is het mogelijk geworden op het achterdek te BBQen. De apparatuur is tegen een kleine vergoeding bij de huismeester te verkrijgen.
Dankzij het initiatief van een aantal bewoners, namelijk Els, Ton en Hans, is er ook een soort kennismakingsBBQ geweest. Het was een geweldig gezellige BBQ die zeker navolging zal krijgen. Ondanks het slechte weer is het toch een byzondere avond geworden. Bekijk de fotoreportage door te klikken op Foto's
en daarna op BBQ.
fotoreportage trapafsluitingen
zaterdag, 10 september 2005
De fotoreportage van de werkzaamheden aan de trapafsluitingen is uitgebreid met vele foto's van huismeester Rob. klik in het menu op Foto's en dan op trapafsluitingen.
Trapafsluiting, sluitplan etc.
woensdag, 31 augustus 2005
De stand van zaken aangaande de trapafsluiting, sluitplan etc.
 
Om te beginnen met de trapafsluiting: Na een gedwongen stop van een paar weken wat veroorzaakt werd door de bouwvakantie, zijn de heren weer begonnen met “onze” trapafsluiting. De komende weken zal er in de nieuwe hallen worden gesloopt, geverfd, gerepareerd en vervangen worden. Oude deuren zijn inmiddels weggehaald en ook de oude briefkasten(bussen) zijn verwijderd en de nieuwe zijn nu in gebruik. Tot nog toe zijn de op- en aanmerkingen positief en is men inmiddels van mening dat het er wel erg goed ziet en dat het gebouw toch wel op gaat knappen.

De schilders zijn inmiddels begonnen met het verven van de entrees en op 22 of 23 augustus zal het nieuwe bellenpaneel in gebruik genomen gaan worden. Dit heeft wat langer op zich laten wachten omdat de leverancier bepaalde delen (ook door de bouwvak.) niet op tijd binnen heeft gekregen. Door dit oponthoud kon ook het toegangscontrole systeem niet verder afgemaakt worden,maar de verwachting is dat woensdag (24 augustus) verder zal worden gegaan met het plaatsen van buttonlezers.
Ondanks onze vroege start (mei 2005) met het aanschrijven van alle eigenaren is tot op vandaag nog niet door iedereen gereageerd. Verder heeft een aantal eigenaren nog steeds niet de klaar liggende buttons opgehaald,maar als over een paar dagen de sloten zijn vervangen waardoor de oude sleutels op de toegangen niet meer gebruikt kunnen worden zullen deze ongetwijfeld snel reageren. Het blijft een vervelende gang van zaken dat er een aantal bewoners niet op tijd de buttons hebben afgehaald waardoor we ook weer wat aanpassingen hebben moeten doen, ook hierdoor heeft het sluitplan wat achterstand opgelopen.
Rob

Alarmberichten via SMS
woensdag, 31 augustus 2005
AlarmSMS: eerste grootschalige SMS alarmeringdienst in Nederland

Bijna 2.000 mensen hebben zich op de eerste dag aangemeld voor de SMS-alarmering in de regio Rotterdam-Rijnmond, waarvoor op maandag 2 mei het startsein werd gegeven. Met deze dienst kan de overheid burgers van alle 22 gemeenten in deze regio snel informeren in geval van een (dreigende) calamiteit. Burgers die zich hebben aangemeld voor deze service, ontvangen een gratis SMS-bericht op hun GSM-telefoon wanneer onheil dreigt in de door hen opgegeven postcodes. De SMS-dienst is een aanvulling op het sirenegeluid waarmee de overheid burgers waarschuwt voor dreigend gevaar. Andere veiligheidsregios overwegen inmiddels hierbij aan te sluiten.
AlarmSMS biedt meerdere alarmeringsdiensten waarvoor men zich kan opgeven, waarvan een aantal nu reeds landelijk dekkend is. Dit zijn onder meer Weer-, Gladheid-, Zonkracht- en HooikoortsAlarm. Citizen Alert Services uit Den Haag, dat de dienst ontwikkelde en aanbiedt, is hiertoe samenwerkingen aangegaan met het KNMI, het Leids Universitair Medisch Centrum en KWF Kankerbestrijding. Ook is men momenteel met partijen in onderhandeling om nog enkele andere alarmeringsdiensten aan te bieden. Hierbij wordt in alle gevallen uitgegaan van persoonlijke veiligheid en/of leefomgeving. Er wordt naar gestreefd om alle berichten zoveel mogelijk gratis aan de ontvanger aan te bieden door deze te laten sponsoren door organisaties of bedrijven.

Met ingang van 2 mei kunnen mensen uit heel Nederland zich aanmelden voor AlarmSMS via de website
www.alarmbericht.nl.
Inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen zich ook aanmelden via SMS door de gewenste postcode en het woord AAN (bijvoorbeeld 1234aa aan) te sturen naar het nummer 5100.
Voor meer informatie: www.alarmbericht.nl
Bron: www.perssupport.anp.nl
Internationaal Straatfestival in Rotterdam
woensdag, 24 augustus 2005
ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam is van donderdag tot en met zondag het podium voor de 19e editie van het jaarlijkse Straatfestival. Artiesten uit onder meer Australië, Oekraïne, Spanje, Nieuw-Zeeland, Costa Rica en Nederland voeren op verschillende plekken in de Rotterdamse binnenstad hun acts uit.
Ruim dertig groepen en artiesten zijn voor het straattheaterfestival geboekt. Nieuw dit jaar is de Waterspeelplaats, een speelplek onder de Erasmusbrug bij de halte van de Fast Ferry naar Dordrecht. Artiesten voeren eerst hier hun acts uit, reizen vervolgens mee op de snelle veerboot naar Dordrecht en treden ook daar op.
Een van de hoogtepunten is zaterdagavond. Het Schouwburgplein zal dan worden omgedoopt tot 'Plein der Spektakel'. De Franse groep Transe Express presenteert daar de productie 'Maudits Sonnants'. De Fransen bouwen tijdens de voorstelling een menselijk mobile van dertig meter hoog, over de hoofden van het publiek.
Informatie over aanvangstijden, artiesten en locaties staan op  de site van het Rotterdams straatfestival
Oorzaak treinbotsing CS: machinist reed door rood
donderdag, 21 juli 2005
De botsing van twee treinen in februari bij Rotterdam CS is veroorzaakt door de machinist van de stoptrein, die een rood sein negeerde.
Rotterdam
- Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Ook had de hoofdconducteur van de stoptrein geen vertrekbevel mogen geven.
De intercity naar Utrecht en de stoptrein naar Gouda kwamen op 11 februari 's ochtends ter hoogte van de Schimmelpenninckstraat in Blijdorp, een paar honderd meter buiten het station, met elkaar in botsing. Van de ongeveer tweehonderd reizigers raakte niemand gewond, maar de materiële schade was aanzienlijk. Treinverkeer richting Utrecht lag een groot deel van de dag stil.
Op dezelfde plek reden sinds 1981 in totaal zeven keer treinen door rood, aldus de inspectie. Prorail, verantwoordelijk voor de infrastructuur, gaat de seinen op die plek, waar sporen bij elkaar komen, aanpassen.
Kwetsbaar
In het onderzoek wordt verder gewezen op de 'kwetsbare dienstregeling'. Tussen het vertrek van de intercity en de stoptrein zit twee minuten tijdsverschil. De intercity had echter twee minuten vertraging, omdat de verkeersleiding het sein niet snel genoeg op groen zette. Het was de bedoeling dat de stoptrein even buiten het station zou wachten tot de intercity was gepasseerd. Toen de machinist het rode sein negeerde, volgde de aanrijding.
Al enige tijd wordt gewerkt aan verbetering aan het beveiligingssysteem van de treinenloop, het zogeheten ATB-systeem. Belangrijkste hiaat in het bestaande systeem is dat het niet werkt bij snelheden lager dan 40 kilometer per uur. Vlak voor de botsing werd niet harder gereden dan 40 kilometer per uur.
De botsing in Rotterdam vindt de Inspectie reden genoeg om ook te kijken naar plekken waar treinen zeer kort op elkaar rijden. Door seinen beter zichtbaar langs de spoorbaan te zetten en machinisten beter te trainen, moet het rijden door rood sein de komende tijd tot het verleden behoren. Het verbeterde ATB-systeem moet uiterlijk in 2008 zijn ingevoerd.
bron
Rotterdams Dagblad 
Rotterdammers.nl
vrijdag, 17 juni 2005
Buurman Peck wees mij erop dat de site www.rotterdammers.nl weer in de lucht is nu mét de foto's er weer bij. Dit was een mooie site van de heren den Ouden totdat de foto's ineens verdwenen. De navigatie is wat lastig, het is misschien het handigst om Weena en/of Beukelsdijk in de zoekmachine in te toetsen. Vooral de luchtfoto uit 1938 van de Diergaardesingel geeft een mooi beeld van onze locatie.
Gelukkig is dit plan uit 1940 niet helemaal zo uitgevoerd.
Trapafsluitingen
vrijdag, 10 juni 2005
Op 30 mei is begonnen met de werkzaamheden aan de trappen. Er is een fotogalerij gemaakt met foto's voor, tijdens en straks na de bouw. klik op foto's en op de fotogalerij Trapafsluitingen. De foto's zijn van Tjo (voor) en Rob (tijdens). Kom nog eens terug er komen steeds foto's bij.
VVE Vergadering - lage opkomst
dinsdag, 24 mei 2005
Gisterenavond was de VVE voorjaarsvergadering in zaal Beatrix. Hoewel de agenda voor een ieder relevante zaken bevatte, zoals  trapafsluiting, sleutelplan en de financiën, was de opkomst laag. Aangezien het de tweede vergadering was, was er geen quorum vereist en kon de vergadering toch doorgaan. De afwezigingen zullen over de belangrijke onderdelen niet alleen via de notulen maar ook aanvullend via de nieuwsbrief worden geïnformeerd.
Goeie Buren
zaterdag, 21 mei 2005

GOEIE BUREN!
De klus is weer geklaard,  het binnenplein is klaar voor de zomer!

Als je nu over ons binnenplein kijkt oogt het verzorgd. De plantenbakken staan er keurig bij, het terrein is schoongemaakt en aangeveegd, de regenbakken van de speelhal zijn opgetuigd met fleurige geraniums en er staan een paar banken en picknicktafels.  De zomer kan beginnen.


25 mei: de foto's zijn zojuist in een fotoalbum geplaatst.
klik in het menu op foto's en daarna op: goeie buren 14 mei 2005

14 mei was het Weenahof-Goeie Burendag. Een groep van zo’n 15 gezellige buren (er wonen er vast veel meer in de Weenahof, misschien dat de volgende keer toch nog ………..) startte om 10.00 ‘s-morgens met de voorjaarsschoonmaak. Het was er prima weer voor, zeker niet te warm (maar zoals een optimist opmerkte, daar kan je je op kleden) het regende in ieder geval niet. Gewapend met de inmiddels bekende bezems, plamuurmessen en aanverwante artikelen togen zij aan de slag om de winterse aanslag en uitgroei uit te roeien. Je kon goed merken dat er in het najaar hard was geploeterd want na een paar uurtjes werken kon met het opsieren worden gestart. De emmers met aarde en geraniums gevuld, hier en daar nog wat plantjes gepoot, de banken geplaatst en …… de barbecue in elkaar gezet!  

Rond vier uur was het klussen gedaan en omdat buiten werken toch altijd hongerig maakt, werd de barbecue ontstoken en kon het echte feest beginnen. Het is goed zo met een hapje en een drankje eens wat lift- of galerijcontacten aan te halen, we leven met zijn allen op een beperkt stukje Rotterdam en toch ken je maar zo weinig van je naaste buren. Het is zelfs zo, dat wanneer je met een aantal mensen in de lift staat er niet eens gegroet wordt, omdat mensen elkaar niet kennen en van elkaar niet weten dat ze in hetzelfde complex wonen. Jammer toch, je kan elkaar op zijn tijd toch maar eens nodig hebben.

Onze galerijen:
Natuurlijk is het zo dat iedereen het recht heeft zijn eigen prioriteiten te stellen maar af en toe eens echt lekker bezig zijn met je directe woonomgeving geeft je er wel meer binding mee. Dat is voor iedereen een keuze maar de leden van de decoratiecommissie willen toch wel graag een oproep doen aan onze buren/ medebewoners een steentje bij te dragen aan de verbetering van onze woonomgeving, de ingehuurde schoonmaakploeg heeft nu eenmaal vaste taken in een vast schema en is niet verantwoordelijke voor ons ieder eigen stukje galerij. Het schoonhouden daarvan moeten we toch echt zelf doen.

Wanneer er bewoners zijn die gebruik willen maken van de barbecue, dienen ze contact op te nemen met Rob van Laarse, onze huismeester. Het is de bedoeling dat een klein bedrag per barbecue wordt betaald teneinde de gasfles constant gevuld te houden, afspraken hierover zullen nog verder worden uitgewerkt en informatie hierover zal binnenkort bekend worden gemaakt. Het is vanzelfsprekend wel de bedoeling dat de barbecue weer in schone staat wordt ingeleverd en dat ook geen restanten van het vlees/visfestijn op “ons” plein achterblijven.
We hopen op een mooie, warme zomer, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van ons eigen binnenplein.

Namens de decoratiecommissie

bezoek cruiseschepen aan Rotterdam
zaterdag, 14 mei 2005
Op 12 mei was op de bovenste verdiepingen het cruisschip Star Princess te zien. Begeleid door een havendienstboot die een waterserenade bracht. Een typisch Rotterdams gezicht. Op de website van Pieter Slim kun je de aankomst en vertrektijden vinden:

Star Princess  don 12-05  09:30  19:00 
Golden Princess  vri 20-05  09:30  19:00 
Royal Princess  din 24-05  10:00  20:00 
 

Golden Princess  don 09-06  07:00  16:00 
Golden Princess  din 28-06  08:00  18:00 
Rotterdam  don 14-07  07:00  18:00 
Golden Princess  din 19-07  07:00  16:00 
Golden Princess  don 28-07  08:00  18:00 
Maasdam  din 02-08  07:00  17:00 
Rotterdam  zon 07-08  07:00  18:00 
Golden Princess  maa 08-08  07:00  16:00 
Costa Europa  woe 17-08  09:00  17:00  
Costa Allegra  zat 20-08  09:00  17:00 
Golden Princess  maa 22-08  07:00  16:00 
Rotterdam  woe 31-08  07:00  17:00  
 

Westerdam  woe 21-09  08:00  19:00

Wereld jongleerdag 18 juni 2005
dinsdag, 10 mei 2005
Wat: Rotterdam World Juggling Day 2005.
Wanneer: 18 Juni 2005.
Tijd: 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Schouwburgplein, centrum Rotterdam.

Op zaterdag 18 Juni 2005 organiseert stichting i-Magique voor de tweede keer weer de Rotterdam World Juggling Day. De opzet van deze World Juggling Day zal weer helemaal anders zijn dan de vorige. Dit keer is er jongleer ruimte gecreëerd in het centrum van de stad. Bovendien is er op loopafstand een gymzaal beschikbaar waar ingeschreven jongleurs gratis gebruik van kunnen maken. De Rotterdam World Juggling Day is een samenwerking van stichting i-Magique en Circus Rotjeknor. Circus Rotjeknor zal zorgen voor een circusspeelplaats waar de beginnende jongleurs terecht kunnen. Bovendien is er een mogelijkheid om s’avonds naar de show van dit Rotterdamse jeugdcircus te komen kijken. Een mooie afsluiting van de dag! Kaarten voor deze voorstelling moeten worden gereserveerd. Rotterdam World Juggling Day zal worden geopend met een spectaculaire acrobatiek show van jeugdcircus Souk uit Marokko. De dag zal worden afgesloten met een recordpoging passing met kegels. Hierbij hebben we jullie hulp nodig want samen moeten we het maken! Dus kun je overgooien met 3 kegels doe dan mee!!! Er zijn passing workshops gedurende de dag. De bedoeling is om met zoveel mogelijk jongleurs een passing patroon te gooien! Rotterdam World Juggling Day 2005 is gratis te bezoeken.
Zomertijd
zondag, 27 maart 2005
 

de klok gaat een uur vooruit................

De zomertijd begint tegenwoordig op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag op zondag eind maart worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit). In 2005 valt het begin van de zomertijd op 27 maart voor de zesde maal sinds de herinvoering van de zomertijd in 1977 samen met Pasen. De zomertijd eindigt dan op zondag 30 oktober. De Ministerraad heeft besloten dat de zomertijd in elk geval tot en met 2006 in het laatste weekeinde van maart begint en eindigt in het laatste weekeinde van oktober.

Wanneer zomertijd?

Sinds 1996 begint de zomertijd op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. In de jaren 1916-1939 begon de zomertijd het vroegst op 26 maart (1922) en eindigde het laatst op 8 oktober (1922, 1933 en 1939). In de jaren 1977-1995 was 25 maart de vroegste datum (1984, 1990) en 1 oktober (1978) de laatste einddatum.

Zomertijd en dagelijkse gang

Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de nacht licht. Een groot voordeel is ook dat we 's avonds een uur langer van daglicht kunnen profiteren. Zonder zomertijd zou het eind juni tegen half vier licht worden en tegen half tien 's avonds donker. Dankzij de zomertijd verschuift de daglichtperiode een uur.

Het weer stoort zich uiteraard niet aan de zomertijd, zodat ook de gemiddelde dagelijkse gang van weersverschijnselen een uur opschuift. Zo wordt de hoogste temperatuur van de dag meestal enkele uren na het middaguur bereikt. Door de zomertijd valt het warmste moment gemiddeld tussen 16 en 17 uur. De laagste temperatuur van het etmaal wordt door de zomertijd ook later bereikt, zodat de dag voor ons in het algemeen wat frisser begint met een grote kans op ochtendmist en mogelijk een ontregeling van het slaap/waak ritme.

bron: http://www.knmi.nl/

Opzoomeren heet dit jaar: ’goeie buren zijn
zondag, 27 maart 2005
Niemand kan zonder goeie buren! Dat is het motto van de Opzoomercampagne 2005. Rotterdammers die met elkaar iets in hun straat willen organiseren, kunnen dit jaar vier keer onder dat motto een actie op touw zetten: in het voorjaar, de zomer, het najaar en de winter.
 
Dit voorjaar is het in de Rotterdamse straten Goeie Burendag. Je hebt moederdag, vaderdag, en nu dus ook burendag, is het uitgangspunt van Opzoomer Mee, de organisatie achter alle straatbijeenkomsten. Want: ’Goeie Buren passen op je fiets, ze winnen het van dubbele sloten en ze zijn beter dan verre vrienden!’
Een Goeie Burendag bestaat in ieder geval uit een maaltijd. Dat kan een ontbijt, een brunch of een lunch zijn. Daarnaast komen de deelnemers ook in actie. Op welke manier dat is, bepaalt iedere straat zelf. In de ene buurt zullen de initiatiefnemers een activiteit verzinnen, in een andere zullen ze gebruik maken van de ideeen van Opzoomer Mee. Zoals de Goeie Burenbingo (’wie het snelst uitzoekt welke bijzonderheden bij welke buren horen, heeft gewonnen’) of de cadeautjesactie (’iedereen brengt een klein cadeautje mee en doet daar een naamkaartje bij; tijdens het eten worden de cadeautjes uitgepakt’).
Om een Goeie Burendag te houden zijn vijf bewoners uit een straat, die samen iets op touw willen zetten, voldoende. Zij kunnen zich aanmelden bij Opzoomer Mee en krijgen dan het Goeie Burenpakket. Daar zitten posters in, kartonnen bordjes, naamkaartjes en allerlei tips voor de actie. Ook zit er een bon van 100 euro bij, voor de onkosten. Wie het groots wil aanpakken, kan ook gratis de Opzoomerbus bestellen, met een geluidsinstallatie, tafels, stoelen, verwarming en een keukentje. De Goeie Burendag kan tot 1 juni gehouden worden.
Met de dagen wil Opzoomer Mee bereiken dat mensen in de straat elkaar ontmoeten, leren kennen en als goede buren met elkaar omgaan. Een vriendelijke straat is bovendien een goede basis om een stapje verder te komen, vindt die organisatie. Dat geldt voor individuele bewoners, die zo misschien een kinderoppas of een helpende buur vinden, maar ook voor groepen bewoners, die met elkaar eventuele problemen in de straat kunnen aanpakken. Meer informatie: Bureau Opzoomer Mee, telefoon 213 10 55 en
www.opzoomermee.nl
Meer dan 1600 straten actief

Dit jaar is Goeie Buren! het motto van de Opzoomercampagne. In vorige jaren was dat bijvoorbeeld Onze Straat of Allemaal Rotterdammers.
Het stedelijke bureau Opzoomer Mee bestaat sinds 1994. Vanaf dat jaar worden ook stedelijke campagnes gehouden. Het eerste initiatief voor het opzoomeren dateert overigens al van 1989 en komt uit de Opzoomerstraat in het Nieuwe Westen.
Opzoomeren is een onderdeel van het collegeprogramma Mensen maken de Stad. Een van de doelen is dat er in 2006 in Rotterdam 1600 actieve straten zijn. Vorig jaar maakten 1641 straten gebruik van een of meer onderdelen van de Opzoomercampagne.

bron: www.stadskrant-rotterdam.nl